(h)erken je kwaliteiten en wat gaat goed

“Het is ons licht, niet onze schaduw waar het bangst voor zijn”

Nelson Mandela

We zijn ons te weinig bewust van wat we allemaal wél kunnen en wat we allemaal wél goed doen.

Tijdens de training is één van de opdrachten elke dag iets op te schrijven wat je goed hebt gedaan of wat goed is gegaan die dag. Opvallend is dat dat in het begin heel moeilijk wordt gevonden. Er wordt vaker gedacht aan tekortschieten en mislukken. Als er al aan iets goeds wordt gedacht moet het ‘groots en meeslepend’ zijn (hoge cijfers). Maar dicht bij onszelf, in het ‘gewone’, doen we zoveel goeds (een vriend helpen, de hond uitlaten). Helaas wordt dat niet herkend als iets goeds. Liever rekenen we onszelf af op fouten of tekortkomingen, dat zijn we zo gewend.

En ken je je kwaliteiten? Weet je waar je goed in bent? Durf  je hardop te zeggen waar je goed in bent? Ook daar zit een grote rem op!

Uit onderzoek en ervaring* is gebleken dat mensen veel makkelijker leren als ze zich bewust zijn van hun kwaliteiten en als ze zich verbinden met dat waar ze blij van worden, met hun passie of ambitie. Herinner je je passie, je ambitie, je droom. Anders gezegd: wat maakt dat het de moeite waard is om je bed uit te komen. Waar kom jij je bed voor uit? En welke kwaliteiten gaan jou helpen je dromen waar te maken?

Ook al vinden we het moeilijk om zelf onze kwaliteiten te herkennen, ze te erkennen en te benoemen, gelukkig kunnen anderen dat wel!

Vraag aan vrienden en/of familie welke kwaliteiten ze zien en schrijf iedere dag iets op wat je goed hebt gedaan. Richt je aandacht op het goede, verleg je focus van alles wat er niet is naar wat er wél is.

Licht op de schaduw!

*A value- and strengths- based approach to realize people’s full potential.

december 2012, Anje-Marijcke van Boxtel and Camiel Gielkens

Hulp nodig bij:

Stemgeven en zingen met hart en ziel: het maakt dat je je levend voelt, van top tot teen.

Vraag oriëntatie gesprek aan