Als je doet wat je deed…

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg… Albert Einstein

 “Ik weet het wel, maar het voelt niet zo!” De student kijkt mij wanhopig aan, een beetje bozig ook! Ik zie dat het haar raakt en tegelijkertijd straalt ze een bepaalde koppigheid uit. Ze is zeker niet de eerste die dit zegt, ik hoor het heel vaak en ik benoem het als een vorm van weerstand. Gehecht als we zijn aan hoe het altijd al was kunnen we ons vaak heel moeilijk voorstellen dat het ook anders kan en nog moeilijker hoe dat dan zou zijn. Je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt…

“Ik zeg wel tegen mezelf dat ik het kan, maar ik geloof het gewoon niet, gék word ik ervan!”

We zijn er zo aan gewend onszelf te identificeren met onze niet-helpende gedachtegangen dat er tijd voor nodig is om deze los te laten. We stellen onszelf vaak gelijk aan onze oud-vertrouwde gedachtegangen en de oordelen die daaraan vast zitten: als je niks presteert ben je niks waard/een slappeling/mislukking. Zijn deze oordelen gebaseerd op feiten? Zijn ze waar? NEE! We zijn zeker niet minder waard omdat we iets (nog) niet kunnen. We zijn géén cijfer, we zijn zoveel méér! Het is de moeite waard om onszelf te accepteren los van wat we presteren.

Betrappen we onszelf op oud-vertrouwde gedachtegangen, weet dan dat we 95% van de gedachten die we op een dag hebben ooit al eerder hebben gedacht. Als we ons bewust zijn dat een gedachtegang niet gebaseerd is op feiten en ook niet helpt: oordeel niet, begroet hem vriendelijk en zet hem op een zijspoor, of stop hem in een spambox, om ons vervolgens direct te richten op een helpende gedachtegang. Dit heel vaak herhalen, niet opgeven, vandaar afsluitend een tweede citaat van Einstein:

“Je faalt nooit tot het moment dat je het opgeeft.”

Hulp nodig bij:

Stemgeven en zingen met hart en ziel: het maakt dat je je levend voelt, van top tot teen.

Vraag oriëntatie gesprek aan