Effectief stemgebruik

De meeste mensen zijn zich weinig bewust van de manier waarop ze spreken en alles wat ermee samenhangt.

Een beroepsspreker is afhankelijk van zijn stem en je zou kunnen zeggen dat een intensief gebruik van de stem een vorm van topsport is.

Om de stem in goede conditie te houden of te krijgen kunnen we onze stem trainen.

In de cursussen en workshops gaan we daarom vooral praktisch aan de slag.

In de cursus wordt dieper ingegaan op de onderstaande onderwerpen, er kan tussentijds geoefend worden en er is meer ruimte voor individuele vragen. In beide gevallen wordt zeker gestreefd naar zoveel mogelijk maatwerk!

De onderwerpen die aan bod komen:

  • de houding en de invloed op de stem
  • de adem
  • adem gekoppeld aan stem
  • de roepstem
  • resonans
  • expressie

Direct inschrijven

    vrouw met handen als een toeter aan de mond